Headerbild

Styrelse och kommittéer

 


Styrelse

       
Ordförande Gunnar Gustavsson 0371/21399  
Vice Ordförande Anders Sjöberg 070/6937218  
Sekreterare Susanne Johansson 0703970885  
Kassör

Karin Helmius

0730551653
tf. Ej med i styrelsen
Ledamöter Per Johansson 0702319884  
  Tomas Larsson 0371/21175  
  Birgitta Samuelsson 070/9620403  
  Katarina Westin Karlsson 070/3119063  
       
 

Orienteringssektionen

       
Ordförande Per Johansson 070/2319884  
  Anders Sjöberg 070/6937218  
  Malin Larsson 070/3082378  
  Karl-Oskar Brunnsgård 070/5643356  
  Sven-Inge Hansson 070/3389441  
       
 

Aktivitetssektionen

       
Ordförande Birgitta Samuelsson 070/9620403  
  Hans Johansson 070/5811772  
  Bernt Karlsson 070/7587441  
  Peter Svensson 073/0350174  
  Anna Klasson 070/2541983  
       
 

Skid och spårsektionen

       
Ordförande Tomas Larsson 0371/21175  
  Hans Svensson 0371/20322  
       
 

Redaktion Mosskanten

       
  Gunnar Gustavsson 0371/21399  
       
       
 

Skolansvarig

       
  Per Johansson 0702319884  
       
 

Klubbstugegrupp

       
  Susann Berntsson 0371/21399  
  Kjell Rehnström 070/5850044  
       
 

Valberedning

       
  Johan Larsson 0371/20937  
  Viktoria Josefsson 0371/20452  
       

 

Webmaster

       
  Per Johansson 0702319884