Headerbild

Nissadalsträning

2020-03-31 i Allmänt

Veckans nissadalsträning bli en " veckans bana" utan SI och tidtagning.

Kontrollerna sitter ute mellan torsdag 17,00 till söndag för att sprida ut starterna så mycket som möjligt men för de som inte kan ta sig till tävlingsplatsen för egen maskin kör vi som planerat torsdag 2/4 med avresa 17,00 från Rönneljung.

Villstad Näset, Smålandsstenar. Inga skärmar finns utsatta på
rv 26, men det ska vara lätt att hitta. Sväng västerut mot
Släthult på rv26, knappt 5km norr om Smålandsstenar. Efter ca
1 km ligger Näset norr om Släthultsvägen (Villstadsvägen). Det
finns en orienteringsflagga som markerar när ni är framme.

Kartor kommer att finnas utskrivna och ligger i en plastback
vid Näset väl uppmärkt. Det finns bara ett begränsat antal
utskrivna kartor av varje bana på plats. Efter träningen
återlämnas kartan i plastbacken. Kartorna finns även på OK
Vivills hemsida för egen utskrift.

Mer info med inbjudan finns på OK Vivills hemsida.